آموزش ریاضی

وبلاگ گروهی دانش آموختگان کارشناسی ارشد آموزش ریاضی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

ماتريس ودترمينان

امروزه دترمينان به عنوان يك ماتريس مربعي، كه بنابر تعريف مقداري دارد تعريف مي شود.(تابعي از ماتريس هاي مربعي به اعداد حقيقي).به همين مناسبت تعريف دترمينان بعد از تعريف ماتريس و به   عنوا ن بخشي از آن ، مطرح مي شود.ولي از ديدگاه تاريخي مفهوم دترمينان اندكي پيش از مفهوم ماتريس به وجود آموده است.

نظريه دترمينان در نيمه ي دوم سده ي هجدهم و اوايل سده (( گابريل كــــرامر)) رياضي دان سويسي با طرح مساله هاي مربوط به حل و بحث دستگاه هاي خطي درجه اول پديد آمد( حل دستگاه ها به روش كرامر ).

البته در پيدايش و تكامل مفهوم دترمينان رياضي داناني چون ، آلكساندر وان درموند ،پيرسيمون دولاپلاس ، اوگوست لوئي كوشي ، كارل فردريك گاوس نقش جدي داشتند.

سرگذشت ریاضیات (دکتر شهریاری )

+ نوشته شده در  شنبه ۲۹ مرداد۱۳۹۰ساعت 9  توسط محمدرضا سنجابی  |